info@vvb.nl   |    0180 - 69 22 22   |   

Programma van eisen

Het programma van eisen (PVE) van een gebouw is een document waarin alle (prestatie-) eisen en zijn omschreven ten aanzien van een te maken ontwerp. Het wordt opgesteld door de opdrachtgever en is de leidraad voor ontwerpende partijen en de organisatie van de opdrachtgever. Een programma van eisen wordt in de definitiefase opgesteld.

 

Het programma van eisen omvat onder meer een omschrijving van de organisatie van de opdrachtgever, gebouwfuncties, ruimtebehoeftes, voorzieningen, uitstraling, afwerkingsniveaus en technische eisen. Er moeten veel keuzes gemaakt worden die invloed kunnen hebben op de organisatiestructuur. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de inpassing binnen de planologische kaders.

 

Op basis van het programma van eisen wordt een investeringsbegroting opgesteld in verband met de haalbaarheid. Het ontwerp van het gebouw wordt daarnaast in elke ontwerpfase getoetst aan het programma van eisen zodat indien nodig bijsturing kan plaatsvinden. Wijzigingen kunnen in een vroeg ontwerpstadium nog aangebracht worden om mogelijke (financiële) gevolgen te voorkomen of inzichtelijk te maken.

 

Het uiteindelijke doel is een duidelijk en meetbaar omschreven document met een haalbaar ambitieniveau. Dit geldt voor zowel de financiële als planologische aspecten. Hiermee wordt de beheersbaarheid van een ontwerpproces wordt hiermee in goede banen geleid.

 

Van Vliet Bouwmanagement BV kan u adviseren over het opstellen van een goed programma van eisen. Hiermee heeft u een eenduidig instrument om alle ontwerpfasen efficiënt en beheersbaar te doorlopen.

VAN VLIET BOUWMANAGEMENT

Oslo 22

2993 LD Barendrecht

Postbus 59

2990 AB Barendrecht

0180 - 69 22 22

info@vvb.nl

 

  vanvlietbouwmanagement

sitemap


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl