info@vvb.nl   |    0180 - 69 22 22   |   

MJOP

Om inzicht te krijgen in de technische staat van een gebouw wordt een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld. Een MJOP geeft het vereiste toekomstige en preventieve bouwkundige en installatietechnische onderhoud van een gebouw weer met de daaraan verbonden kosten.

 

Voor een organisatie worden hiermee de exploitatiekosten gedurende de levenscyclus van een gebouw inzichtelijk gemaakt en voorkomt onnodige en onverwachte uitgaven.

 

Het MJOP geeft per bouwdeel de huidige bouwkundige of installatietechnische staat weer met daarbij vermeld: de (resterende) levenscyclus, onderhoud of noodzakelijke vervanging met de bijbehorende kosten. Eventuele technische gebreken worden aan de hand van foto’s verduidelijkt. Er ontstaat een duidelijk overzicht van de huidige staat van een gebouw, het te verwachten onderhoud en de bijbehorende kosten. Het geheel zorgt mede voor financiële zekerheid vanwege de onderhoudsreserveringen die in het MJOP jaarlijks worden ingepland.

 

Voorafgaand aan het opstellen van het MJOP wordt ter plaatse een onafhankelijk conditiemeting uitgevoerd door één van onze adviseurs. Hiermee wordt het actuele kwaliteitsniveau van een gebouw inzichtelijk gemaakt. De conditiemeting vindt jaarlijks plaats en wordt uitgevoerd volgens de NEN 2767. Alle resultaten worden vermeld in een volledige en overzichtelijke onderhoudsrapportage.

 

Van Vliet Bouwmanagement BV kan uw MJOP opstellen, beheren en jaarlijks updaten. Hiermee wordt u in staat gesteld om uw gebouw op een efficiënte manier kwalitatief goed te onderhouden. Het geeft u inzicht in de staat van het gebouw en helpt u met het maken van keuzes in uw onderhoudsbeleid.

VAN VLIET BOUWMANAGEMENT

Oslo 22

2993 LD Barendrecht

Postbus 59

2990 AB Barendrecht

0180 - 69 22 22

info@vvb.nl

 

  vanvlietbouwmanagement

sitemap


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl