Bouwkundig bestek

In de initiatief- en ontwerpfase van een bouwproject wordt in samenspraak met de projectpartners en de opdrachtgever vastgelegd wat er gebouwd moet gaan worden. Als hierover duidelijkheid is resulteert dit in het opstellen van bestektekeningen en een beschrijving van het werk. Deze stukken vormen samen de basis voor het (bouwkundig) bestek.

Volgens de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken) is de definitie van ‘het bestek’: ‘De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing’.

  • In de beschrijving van het werk worden de technische en juridische bepalingen vastgelegd. De technische bepalingen zijn zaken met betrekking tot hoeveelheden, specificaties en kwaliteit van toe te passen materialen, en eisen die worden gesteld aan de uitvoering van het ontwerp. In de juridische bepalingen wordt aangegeven welke voorschriften en voorwaarden van toepassing zijn, zoals de verantwoordelijkheden van partijen, welke werkzaamheden worden door derden uitgevoerd, welke garanties en verzekeringen dienen er van toepassing te zijn, hoe worden wijzigingen en kosten van meer- en minderwerk verrekend etc. Ook worden er bepaling opgenomen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en bouwplaatsvoorzieningen.

  • Ter ondersteuning van de beschrijving van het werk dienen de bijbehorende tekeningen. Hierin wordt datgene wat er gebouwd moet worden gevisualiseerd.

  • De nota van inlichtingen verschaft aanvullende informatie tijdens de prijsvormingsfase met betrekking tot door de aannemer(s) tijdens die fase gestelde vragen.

  • Het proces verbaal van aanwijzing is een verslaglegging van informatie benodigd voor eenduidige prijsvorming naar aanleiding van een aanwijzing (= bezichtiging) op de bouwlocatie door de aannemer(s).

Het opstellen van het bestek dient met de grootst mogelijke zorg plaats te vinden en dient duidelijk en volledig te zijn, zodat de aannemer precies weet wat er gebouwd moet worden en wat er van hem wordt verwacht. Aan de hand van het (bouwkundig) bestek wordt er door de aannemer de prijs voor de uitvoering van het werk bepaald.

Het opstellen van het bestek kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Er kan gekozen worden voor een volledige en uitgebreidere beschrijving van het bouwproject, waarin alles is vastgelegd. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een prestatiebeschrijving, hierin wordt vastgelegd aan welke functionele en esthetische eisen het eindresultaat dient te voldoen en wordt er van de aannemer een inspanningsverplichting verwacht om het werk te realiseren met een zo gunstig mogelijk prijs/kwaliteitsverhouding tegen een vooraf afgesproken prijs.

 

Voor beide situaties is het mogelijk om te kiezen voor de zgn. ‘eigen beschrijving van het werk’ als voor een ‘gestandaardiseerde besteksystematiek’. Een gestandaardiseerde besteksystematiek wordt bijvoorbeeld ondersteund en uitgegeven door de stichting STABU sinds 1976. Dit is een samenwerkingsverband tussen grote organisaties in de bouwnijverheid en hun systematiek heeft inmiddels een grote herkenbaarheid voor de bedrijven binnen de bouwnijverheid.

van Vliet Bouwmanagement
Contact

Oslo 22
2993 LD Barendrecht

0180 - 69 22 22

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!


Vul een geldig e-mailadres in!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!