Omgevings
vergunning

Voor het bouwen, verbouwen of renoveren is vaak een omgevingsvergunning nodig welke bij de gemeente moet worden aangevraagd.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bundelt als het ware alle omgevingsvergunningen en toestemmingen. Deze wet is in 2010 in werking getreden om onder andere het vergunningentraject te vereenvoudigen. Binnen de Wabo is het mogelijk om, binnen een plan, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) te bewerkstelligen.

 

Het is ook mogelijk om meerdere (deel) vergunningen voor een plan aan te vragen waarbij na afgifte van de vergunning het specifiek aangevraagde deel gerealiseerd kan worden. Risico hierbij is dat het beoogde doel van een plan niet gerealiseerd kan worden als blijkt dat een latere vergunning niet kan worden verleend. Daarnaast is het ook nog mogelijk om een aanvraag gefaseerd in te dienen. Dit heeft bijvoorbeeld vaak betrekking op afwijkingen van planologische voorschriften. Dit houdt in dat in de eerste fase beoordeeld wordt of er binnen de ruimtelijke kaders gebouwd mag worden. De tweede fase is dan gericht op de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Andere verdelingen zijn uiteraard ook mogelijk.

Vergunningvrij

Op grond van de Wabo is het in principe verboden om zonder omgevingsvergunning te (ver) bouwen. Er zijn echter uitzonderingen waardoor niet altijd een omgevingsvergunning nodig is. De voorschriften voor het zogenaamde vergunningvrij bouwen zijn opgenomen in artikel 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht, Bijlage II. Alle bouwactiviteiten moeten overigens voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit 2012. Vergunningvrij bouwen betekent dus niet "regelvrij" bouwen.

 

Van Vliet Bouwmanagement BV kan u adviseren en begeleiden op het gebied van omgevingsvergunningen en de bijbehorende procedures.

van Vliet Bouwmanagement
Contact

Oslo 22
2993 LD Barendrecht

0180 - 69 22 22

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!


Vul een geldig e-mailadres in!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!