Directievoering

Bij kleinere projecten wordt het werk begeleid door één persoon die zowel de directievoering als het bouwtoezicht verzorgt. Bij grotere projecten worden de taken vaak over twee personen verdeeld.

Aan het begin van een nieuwe opdracht wordt een plan van aanpak opgesteld. Een nieuwe directievoeringsopdracht begint met een analyse van de opgave:

 • Welke partijen hebben welke rol in het bouwproces? (er is geen standaard opdrachtgever, er is geen standaard taakverdeling, maar met elkaar vinden we een passende invulling)

 • Wat zijn de bevoegdheden van de deelnemers aan het bouwproces?

 • Zijn de contractstukken beschikbaar en aan alle partijen bekend?

 • Is de opdrachtgever op de hoogte van de inhoud van de contrastukken?

 • Zijn de contractstukken ondertekend?

 • Zijn alle vergunningen beschikbaar en aanwezig?

 • Zijn er werktekeningen beschikbaar?

Eventuele tekortkomingen in de stukken moeten voor de start van de bouw worden hersteld. We willen er alles aan doen om wijzigen in de bouwfase te voorkomen.

Als de contractstukken compleet zijn en de vergunningen beschikbaar zijn kan gestart worden met de bouw. De taken van de directievoerder / toezichthouder zijn ondermeer:

 • Toezien op het gebruiken van de juiste werktekeningen en stukken.

 • Voorzitten en verslaan van bouwvergaderingen.

 • Vastleggen van eventuele bijzonderheden en de stand van het werk in fotoverslagen.

 • Deelnemen aan werkvergaderingen.

 • Bewaken van de voortgang en het bouwproces.

 • Bewaken van de kwaliteit van het bouwproces.

 • Voeren overleg met toezichthoudende instanties (gemeente, milieudienst, enz.).

 • Meer- en minderwerk controle, budgetbewaking, factuurcontrole.

 • Toezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften uit het V&G plan uitvoeringsfase (zonder de verantwoordelijkheid van de aannemer over te nemen.

 • Zo nodig inschakelen van de constructeur bij constructie beoordelingen of knelpunten.

 • Zo nodig inschakelen van de installatieadviseur bij installatie beoordelingen of knelpunten.

 • Verzorgen van opnamestaten (aan het einde van het werk).

 • Organiseren van de oplevering, en het opstellen van een Proces Verbaal van oplevering.

 • Toezien op het aanleveren van revisie bescheiden, garanties en gebruikshandleidingen.

 • Toezien op afhandeling van eventuele restpunten.

van Vliet Bouwmanagement
Contact

Oslo 22
2993 LD Barendrecht

0180 - 69 22 22

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!


Vul een geldig e-mailadres in!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!

van vliet Bouwmanagement

Oslo 22
2993 LD Barendrecht
0180 - 69 22 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vanvlietbouwmanagement

Werken bij ons?

Neem nu contact op!